Termeni si conditiieMAG – este denumirea comerciala a S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Soseaua Virtutii nr. 148, sector 6, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/372/23.01.2002, cod unic de inregistrare fiscala RO14399840.


Site - domeniul www.cariere.emag.ro si subdomeniile acestuia.


Candidat – persoana fizica care incarca un C.V. in Site.


Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Candidatului sa aplice la posturile vacante publicate de eMAG in Site sau sa isi incarce C.V.-ul in Site.1. POLITICA DE RECRUTARE


1.1. Accesul oricarei persoane fizice in Site in vederea incarcarii C.V.-ului este permis numai dupa crearea unui Cont.


1.2. Comunicarea cu Candidatul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate in C.V. – ul incarcat in Site.


1.3. eMAG va analiza C.V.-urile incarcate in Site si va contacta doar Candidatii care corespund cu cerintele postului.2. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE


2.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Candidat, vor ramane in proprietatea eMAG.


2.2.Prin incarcarea C.V.-ului in Site, Candidatul ofera lui eMAG acces nerestrictionat si irevocabil la acesta precum si dreptul de a-l utiliza in scopul recrutarii de personal propriu.


2.3. Prin incarcarea C.V.-ului in Site, Candidatul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre eMAG, atat pentru pozitia pentru care a aplicat cat si pentru oricare alta pozitie unde eMAG considera ca, Candidatul detine abilitatile necesare.3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


3.1. eMAG este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 6606.


3.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, eMAG are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Candidat.


3.3. Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: contactarea Candidatilor in vederea ocuparii unei pozitii vacante in cadrul companiei eMAG.


3.4. Prin incarcarea C.V.-ului in Site, Candidatul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a eMAG, si isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre eMAG, pentru desfasurarea procesului de recrutare a potentialilor angajati.


3.5. Prin crearea Contului, Candidatul declara ca a luat la cunostinta de faptul ca ii sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.


3.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, etaj 5, Voluntari, Judetul Ilfov, in atentia S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., Candidatul isi poate exercita dupa caz:


- dreptul de acces la date potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la eMAG, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre eMAG.


- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.


- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la eMAG, la cerere oricand si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.